Testování přechodů stavů
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 

{jcomments on}Další ze zástupců Black Box testovacích technik. V duchu této techniky jsou testy připravovány tak, aby pokryly všechny přechody mezi stavy, kterých může systém nabývat.

 

Tato testovací technika má smysl všude tam, kde buď systém nebo objekt, který je daným systémem zpracováván prochází různými stavy. Tyto stavy je možné jasně identifikovat, stejně jako přechody mezi nimi. Úkolem testování je otestovat systém každém z těchto stavů ale také (a možná především) otestovat všechny přechody, kterými lze do jednotlivých stavů dojít. Nejlepší samozřejmě bude ukázat si vše na konkrétním příkladu.

Dejem tomu, že má být otestován aplikace sloužící k vytváření a zpracování rezervace ubytování v hotelu. Rezervace, která je zde vytvořena prochází celou řadu stavů a aplikace s ní vždy zachází způsobem, který odpovídá jejímu stavu. Představme si, že existují následující stavy, kterými může rezervace projít: Nová, Přijata, Potvrzena, Čeká na potvrzení, Využita, Uzavřena, Změněna. Tyto stavy lze zobrazit ve formě diagramu.

 

 

 Z něj jsou patrné cesty, kterými rezervace může mezi jednotlivými stavy přecházet. Je zřejmé, že přechody mají smysl pouze některými stavy. Což je podstatná informace z pohledu testování. Lze si ji zobrazit také ve formě tabulky. Ta může mít například tuto podobu (ale lez vyřešit i jinak).

  NováPřijatá Potvrzená  ČekáZměněná Využitá  ZrušenáUzavřena 
 NováNYNNNNNN
 PřijatáNNYYNNNN
Potvrzená NNNNYYNN
 ČekáNNYNYNNN
 ZměněnáNNYYNNYN
 VyužitáNNNNNNNY
 ZrušenáNNNNNNNN
 UzavřenaNNNNNNNN

V této formě tabulky představuje každá kombinace sloupce a řádku možný přechod mezi stavy. Přičemž První sloupec označuje výchozí stav přechodu a první řádek stav cílový. Písmenem Y je označena kombinace, tedy přechod, která má v dané aplikaci smysl. Písmeno N logicky ty přechody, které smysl nemají (tedy neexistují v této podobě v aplikaci).

Pro testera jsou diagram nebo tabulka základním podkladem pro přípravu testů. Pokud je nevytvoří analytik, je v zájmu testera si tyto podklady připravit. Testy by měly pokrývat všechny kombinace a tedy všechny přechody, které mají v aplikaci smysl. Právě zobrazení v tabulce nebo formou diagramu pomáhá testerovi,a by na některý přechod nezapomněl.

Testování přechodů stavů může být zaměřeno také negativně. V případě, že to dává v kontextu testované aplikace smysl, může tester kromě očekávaných a požadovaných přechodů otestovat také to, že se do žádného stavu není možné dostat jinou cestou než právě touto požadovanou. 

 

Nejbližší události


Testování software, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting