Excel - šablona TestCase s makrem

Dnes bych se tu s vámi chtěl podělit o svoji Excelovskou šablonu, kterou používám pro evidenci TestCasů.

Jde o jednoduchou tabulku bez větších ambicí na složitou logiku. Přístup, který je zde zvolen, se označuje v testovacích technikách jako pokrývání UseCasů. To je patrné na prvním listě souboru. Tam je název UseCase uveden jako první údaj. Nicméně tuto šablonu lze používat i bez toho, že by byly testy vázané na konkrétní UseCase (nebo toho, že by vůbec nějaký UseCase existoval), to je snad zřejmé.

První list má funkci OverView a zobrazuje tedy souhrnné informace za všechny testy. Nejpodstatnější je zde tabulka ve spodní části, která je nadepsána jako List of Test Cases. Do ní jsou informace automaticky vkládány pomocí maker. Obsahuje přehled všech Test Casů, které v daném souboru existují, jejich stav i případně nalezené chyby. Napravo do této tabulky je Legenda, která obsahuje přehled stavů, které může každý test nabývat. Kromě informativní funkce slouží tento přehled také jako zdrojový seznam pro komboboxy na listech jednotlivých TestCasů. Ale k tomu se dostaneme.

Jednotlivé TestCasy jsou v této šabloně realizovány formou listů- Tedy co list to TestCase. Samotný TestCase je pojat podobným stylem jako například v QualityCenter. Každý krok testu je na samostatném řádku. To znamená, že pro každý krok lze zadat akci i očekávaný výsledek (což snad nikoho nepřekvapí), ale také pro každý krok lze evidovat jeho stav. Tedy při procházení TestCasu zaznamenává tester pro každý krok jak dopadl. Celý TestCase je úspěšný pouze v tom případě, že všechny jeho kroky skončily úspěšně. Proto je také status celého TestCasu, který je uveden v záhlaví každého listu, vyplněn automaticky na základě výsledků jednotlivých kroků. Stav každého kroku je nastaven pomocí komboboxu ve sloupci Result. Obsah tohoto komba se načítá, jak už jsme naznačil, z listu Summary. Musím říct, že v tomto bodu není tato moje šablona příliš flexibilní. Stavy, kterých mohou jak jednotlivé kroky tak celé testy nabývat jsou zadány v makru takříkajíc "na tvrdo" a proto není úplně jednoduché strukturu těchto stavů měnit. Pro vytvoření dalšího TestCasu se jednoduše zkopíruje list s existujícím TestCasem.

Nemá cenu více popisovat, jak se s touto jednoduchou tabulkou pracuje. Jen bych rád řek, že jde jen u malou ukázku toho, jak lze evidenci TestCasů pomocí Excelu řešit. Rozhodně nechci tvrdit, že jde o ideální řešení. Vlastně jde spíš o řešení jednoduché, které jsem využil v jednu konkrétní chvíli a od té doby ho recykluji. Chtěl jsme tu jen uvést konkrétní příklad, jak využívat Excel jako pomocný nástroj v testování. Tato moje šablona by mohla být mnohem více dotažena, mohla by tam být mnohem složitější logika. Ale já neměl dostatek času a upřímně řečeno ani sílu na něm více pracovat. Každopádně dávám ji k volnému použití. Upravujte si ji, chcete-li, dle svého uvážení. Byl bych pak docela rád, pokud byste se mi se svým úpravami pochlubili. Stejně tak budu rád, pokud se podělíte o vlastní Excelovaská udělátka, která používáte pro testování.

A na závěr jen poznámku - jak už jsme řekl, tabulka obsahuje makra. Může se stát, že některému z antivirových programů se bude tím pádem zdát podezřelá. Každopádně vás ujišťuji, že neobsahuje žádný závadný kód.

Šablonu můžete stahovat odsud: http://www.swtestovani.cz/store/TC-template.xls 

 

Nejbližší události


Testování software, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting