Mantis prakticky I. - instalace a čeština

Dnešní článek bude poměrně krátký. Instalace Mantisu je totiž extrémně rychlá a jednoduchá. O tom, co je to Mantis, jsem se tu už zmínil v dřívějším článku. Takže dnes tu jen pro připamatování řeknu, že jde o bugtrackingový systém, který je k dispozici zdarma a přitom má všechny funkce, které od bugtrackingu čekáme.

Teď tedy k tomu, jak si Mantis nainstalovat. K instalaci v první řadě potřebujeme samotnou aplikaci, to je samozřejmé. Instalační balík Mantisu je možné si stáhnout na této adrese. Balík je zde zabalený (zip, tar). Prvním krokem je tedy ho rozbalit a nakopírovat tam, kam chcete Mantis nainstalovat.

Čím se dostáváme k požadavkům na prostředí, které Mantis potřebuje ke svému běhu. Mantis je PHP aplikace, která zapisuje do MySQL databáze. Měla by být schopná spolupracovat i s PostgreSQL, ale to jsem nikdy nezkoušel a proto to nemůžu potvrdit. Mininimální požadovaná verze PHP je 5.2.x. V případě MySQL je to pak verze 4.1.x.

Samotná instalace se skládá z několika jednoduchých kroků.

1. Stáhnout instalační balík a rozbalit ho do adresáře, ve kterém má Mantis běžet.

2. V MySQL si vytvořit schéma určené pro tabulky Mantisu.

3. Pomocí webového prohlížeče spustit instalační proceduru.

Mantis sleduje ten dobrý trend, který se již před lety objevil především u CMS aplikací a to doplnění aplikace o jakýsi instalátor. Ten ve své podstatě dělá jen to, že vytvoří databázové tabulky (pokud neexistují) a zapíše parametry do konfiguračníh souborů. I tak je to příjemné a instalace je díky tomu opravdu jednoduchá.

V případě Mantisu má instalátor pouze dvě obrazovky. Hned v té první je dialog, který slouží k zadání paramterů připojení k databázi. Aby se instalátor mantisu spustil, je třeba do prohlížeče zadat adresu http://cesta_k_instalacnimu_baliku/admin/install.php

klikni pro větší obrázek

Jak vidíte, tak v horní části obrazovky jsou zobrazeny také výsledky validace prostředí. Konkrétně verze PHP a zapnutí/vypnutí Safe Modu. Samotné nastavení připojení k databázi je zcela prosté. Zadá se cesta k MySQL serveru a přihlašovací údaje. Pokud si všimnete, jsou tu vyžadovány celkem dva přihlašovací údaje. Jeden je označený ako User a druhý jako Admin. Je to zde z důvodů vyšší bezpečnosti aplikace. Je totiž vhodnější, aby aplkaci při svém běžném provozu nepřistupovala k databázi prostřednictvím uživatele s administrátorskými právy (tedy právem vytvářet a mazat tabulky atd.). Zároveň ale pro samotnou instalaci je administrátor nutný (jinak logicky není možné tabulky vytvořit). Samozřejmě pokud nemáte takto uživatele v databázi vytvořené (tedy jednoho uživatele s admin právy a druhého jen s právem čtení a zápisu), můžete do obou přihlašovacích údajů zadat stejné hodnoty (pochopitelně jméno a heslo pro přihlášeni administrátora).

Po odeslání vyplněného formuláře dojde k instalaci. Jsou vytvořeny databázové tabulky a zapsána konfigurace. O výsledku instalace mě informuje obrazovka, která je následně otevřena.

klikni pro větší obrázek

Pokud zde vše "svítí" zeleně, instalace byla úspěšná a aplikaci je možné používat. Stačí zadat cestu do adresáře, do kterého byl předtím nakopírován instalační balík, a zobrazí se přihlašovací dialog.

klikni pro větší obrázek

Pro první přihlášení je nutné použít výchozího uživatele, který je vytvořen při instalaci a který má nastavena administrátorská práva, tedy není problém jeho prostřednictvím vytvořit tolik uživatelů, kolik je potřeba. Přihlašovací jméno tohoto užibatele je administrator a heslo je root.

V tuto chvíli je mantis připraven k používání. Jak ho konfigurovat a jak s ním pracovat si řekneme v některém z dalších dílů.

A na závěr ještě jak je to s Mantisem a češtinou. Všiml jsem si, že občas na tyto stránky přijde někdo, kdo hledá kombinaci slov Mantis čeština. Je to trochu zvláštní, protože Mantis obsahuje češtinu v sobě. Není tedy nutné ji doinstalovávat nebo dokonce nějak upravovat lokalizační soubory.

Mantis umožňuje každému uživateli nastavit si (některé) parametry aplikace podle sebe. Toto nastavení je individuální. Jedním z těcho parametrů je i jazyk. Pokud tedy chcete, aby na vás Mantis mluvil česky, stačí se po přihlášení překliknout do nastavení parametrů.

Na hlavní obrazovce Mantisu je v menu položka My Account (v anglické verzi pochopitelně).

klikni pro větší obrázek

Tato položka skrývá dialog pro nastavení parametrů uživatele. Je rozdělen na několik záložek. Druhou z nich je záložka Preferences.

klikni pro větší obrázek

Poslední položkou na této záložce je Jazyk(Language). Kombobox, který k této položce náleží, obsahuje celou řadu jazyků a mimo jiné také češtinu. Po výběru jazyka a uložení této změny (tlačítko Update Prefs) s námi již Mantis mluví v tom jazyce, který jsme si zvolili.

klikni pro větší obrázek

 

Nejbližší události


Testování software, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting