TestLink - dobré věci jsou i zadarmo
  

Dnes bych tu chtěl v krátkosti představit nástroj, kterému se tu následně budu věnovat podrobněji v dalších článcích. Jde o nástroj určený pro správu a řízení testů. Jeho velkou výhodou je, že je k dispozici zdarma  to i pro komerční použití. Díky tomu se s ním můžete potkat i na větších projektech.

Já tu nechci tvrdit, že TestLink je tím nejlepším řešením. Jeho cena (jak už bylo řečeno) z něj ale činí zajímavou možnost.Co tedy TestLink nabízí a co umí. Úplně stručně řečeno - zvládá evidenci TestCasů, jejich provádění a vyhodnocování výsledků. To je samozřejmě příliš stručné, takže podrobněji. TestLink v první řadě umožňuje v přehledné formě shromažďovat TestCasy. Ty je možné vytvářet buď přímo v TestLinku (je k dispozici celkem použitelný editor TestCasu jen s drobnými nedostatky) nebo je lze importovat z externího zdroje. Tím zdrojem je buď excelovská tabulka v podobě, jakou TestLink vyžaduje, nebo ve formě XML, opět ve formátu, jakou TestLink potřebuje. Na internetu je celá řada maker, která dokáží z excelu vygenerovat požadované makro. Já tu v příštím článku představím svoje řešení tohoto problému.

TestCasy je možné organizovat do stromové struktury. Lze vytvářet jakési adresáře, které jsou do sebe vnořené a do nich ukládat TestCasy. Tyto adresáře jsou (v duchu testerského názvosloví) označované jako TestSuite nebo Testovací Sada. 

Každý TestCase může obsahovat stručný popis, seznam podmínek pro spuštění (precodnitions) a jednotlivé kroky. Verze TestLinku se od sebe trochu liší v tom, jaká je podoba TestCasu, každopádně ve verzi 1.9 je možné vkládat kroky jednotlivě (tedy co krok to jeden řádek) a je možné tyto kroky editovat, mazat nebo vkládat kroky nové (to tu zmiňuji proto, že tomu tak nebylo v TestLinku vždy). TestCase může obsahovat také další údaje, které lze k testu přiřadit v podobě volitelných polí (Custom fieldy).

TestLink obsahuje také evidenci Požadavků (Requirements). Tato evidence funguje podobně jako evidence testů. Tedy je zde možné vytvářet jednotlivé záznamy o požadavcích a ty v podobě stromové stuktury sdružovat. Ve skutečnosti nejde primárně o požadavky, ale obecně o dokumentaci, která obsahuje nějaké body, jež chci pomocí testů pokrývat. Takže zde můžu skutečně evidovat seznam požadavků zákazníka, ale stejně tak sem můžu vkládat UseCasy z analýzy. Podstatné je, že tyto záznamy je možné provázat s TestCasy a tím získat informaci o pokrytí.

Kromě evidence testů umožňuje TestLink také jejich spouštění. Aby ale nešlo pouze o chaotické odklikání nějakých testů, obsahuje TestLink správu TestPlánů. Spustit je možné pouze testy, které jsou zařazeny do některého Testovacího plánu. Aby to bylo ještě přehlednější (dáli se to takto říci), pak spuštění testů je kromě testovacího plánu vázáno také na Release. TestLink tedy obsahuje také primitivní Release management.

Provedení testu spočívá v odkliknutí konečného stavu daného testu. Test byl buď úspěšný, neúspěšný, nedokončený nebo blokovaný. Test se posuzuje jako celek. Není zde tedy informace o tom, ve kterém kroku k selhání nebo zablokování testu došlo (narozdíl například od Quaility Center).

TestLink obsahuje poměrně zajímavé reportování výsledků. Rozhodně se v něm orientuji lépe, než v některých jiných  reportech.

Samozřejmostí je, že TestLink obsahuje správu uživatelů a hierarchii uživatelských práv. To myslím není potřeba blíže rozebírat.

TestLink je také možné propojit s bugtrackingovými nástroji, pro přímou evidenci nalezených chyb. Je tak možná jeho integrace například s JIRA.

Celkově je TestLink určitě nástroj, který si zaslouží pozornost. Neobsahuje vyloženě hodně funkcí, ale má jich tak nějak akorát pro běžnou práci. Je trochu škoda, že drží trend lehké nepřehlednosti testovacích nástrojů. DashBoard je lehce zmatečný a je potřeba si zvyknout, kde je co umístěné. Sled kroků, které uživatel musí udělat například při vytváření TestCasu, není úplně plynulý, ale zase to není taková tragédie, jako v některých jiných nástrojích. Tak jako u všeho, jde o zvyk.

Stručně řečeno - TestLink je za málo peněz hodně muziky.


Stránka projektu, odkud je možné TestLink stáhnout je http://www.teamst.org/. Instalaci TestLinku se budu věnovat v dalším článku, ale jde o velice jednoduchou záležitost.

Pro vyzkoušení TestLinku bez instalace můžete jít na adresu http://swtestovani.cz/testlink  Pro přihlášení použijte údaje Uživatelské jméno Admin, Heslo Admin.

 

Nejbližší události


Testování software, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting