TestLink prakticky I. - intstalace
  

Rád bych vám dnes ukázal, jak snadné je nainstalovat si TestLink, o kterém jsem se tu rozepisovalo nedávno. Jako velká část nástrojů, které jsou k dispozici zdarma, je i TestLink postavený na PHP a MySQL, případně Postgres. Samotná instalace má jen pár jednoduchých kroků. Ty si teď ukážeme.

Příprava prostředí

Minimální požadavky TestLinku na prostředí jou následující:

PHP 5.2 a vyšší

MySQL 4.1 a vyšší, případně Postgres 8.0 a vyšší

Bavíme se tu o verzi TestLinu 1.9. Samozřejmě předcházející verze 1.8 měla instalační požadavky o něco jiné.

Pro instalaci TestLinku je vhodné si připravit samostatnou databázi. Je ale možné instalkovat TestLink i do databáze existující. Instalátor pak umí TestLinkovým tabulkám přidat prefix, který si zvolíte, a tím je oddělit od již existujících tabulek.

Podstatným krokem při přípravě prostředí na instalaci je nakopírování souborů do požadovaného adresáře. Instalační balík TestLinku, který je k dispozici například zde, je zabalený. Před instalací je tedy nutné ho rozbalit a nakopírovat do cesty, na které má být přístupný. Tedy například na cestu www.mujweb.cz/testlink. Soubory není před instalací nutné nijak upravovat, stačí je skutečně pouze nakopírovat.

Instalace

Instalace TestLinku může být buď manuální nebo automatická. Manuální spočívá v ručním vytvoření všech potřebných tabulek a editaci konfiguračních souborů. Automatická instalace dělá prakticky totéž, ovšem sama a navíc s kontrolami. Proto si tu ukážeme právě tuto jednodušší cestu.

Instalátor se spustí prostým zadáním cesty k nakopírovaným souborům do webového prohlížeče. Zobrazí se úvodní stránka instalátoru.

        
Jak je vidět, instalátor umožňuje kromě nové instalace provést také upgrade z předcházející verze. Kromě toho bych tu rád upozornil na link na manuál. Součástí balíku TestLink je i dokumentace. Je relativně slušně zpracovaná (minimálně s porovnáním některých jiných).

My klikneme na link New installation a zobrazí se další okno.


Toto okno obsahuje "pouze" licenční podmínky. TestLink je šířen pod licencí GPL. Nebudu tu zabíhat do podorobností této licence. Pro nás je podstatné, že TestLink je k dispozici zdarma. Nicméně doba je zlá, takže pokud máte s TestLinkem nějaké obchodní plány je vhodné si o GPL něco přečíst.

Nás ostatní zajímá to, že potvrzením souhlasu s podmínkami zaškrntutím checkboxu v levém dolním rohu se nám zpřístupní tlačítko Continue a my můžeme pokračovat k samotné instalaci.


Jak už jsme řekl, jednou z výhod instalátoru je jeho schopnost zkontrolovat připravenost prostředí na isntalaci. Provádí validace verzí PHP i databáze a kontrolu nastavení některých systémových parametrů. V dolní části obrazovky pak instalátor informuje o tom, zda je prostředí vhodné k provozování TestLinku.Nejdůležitější částí instalace je nastavení parametrů pro připojení k databázi. zadává se typ databáze, její jméno, případný prefix tabulek a přihlašovací údaje uživatele, který má právo vtyvářet tabulky. Formulář pro zadání těchto údajů obsahuje také další položky pro vložení přihlašovacích dat uživatele označovaného jak TestLink DB. Jde o uživatele, přes kterého bude TestLink přistupovat k databázi při běžné práci. Jedná se o bezpečnostní opatření, které zajistí, že kdokoli bude s TestLinkem pracovat, bude mít k databázi jen omezená práva. Proto je vhodné takového uživatele v databázi připravit a v tomto okně zadat jeho přihlašovací údaje. Pokud takový uživatel zadán nebude, přistupuje TestLink k databázi vždy jako administrátor (tedy uživatel, pod kterým byly vytvořeny tabulky při instalaci).

Odesláním databázového nastavení se spustí instalace a konfigurace TestLinku. Po jejím skončení je zobrazena stránka s výsledkem instalace. V tuto chvíli již je TestLink nainstalován a je možné jej začít používat.Výchozí přihlašovácí údaje administrátora jsou:

uživatelské jméno admin

heslo admin

Příště si ukážeme, jak s TestLinkem začít pracovat.

 

Nejbližší události


Testování software, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting